Svetski dan poezije

  • Post author:

Organizacija ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu-UNESKO je 21.03.1999. godine proglasila za Svetski dan poezije, i on se od tada obeležava širom sveta. Svrha proglašenja ovog dana jeste doprinos promociji čitanja, pisanja, objavljivanja i učenja poezije u celom svetu, kao i podsticanje nacionalnih, regionalnih i internacionalnih poetskih pokreta. Povodom toga, u našoj školi, čitane su pesme naših poznatih pisaca ali je pročitana i jedna pesma koju je napisao učenik naše škole.