ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

  • Post author:

Обавешатавамо вас да ће се упис ученика у први разред Основне школе ”Миливој Оморац” у Иђошу обављати у периоду од 1.априла до 31. маја 2023. године, а у складу са званичним дописом Министарства просвете Републике Србије број:610-00-00174/2023-07 од 10.03.2023. године.

У први разред усписују се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по , а највише седам и по година, односно обавезу уписа имају родитељи/други законски заступници деце рођене у периоду од 1.марта 2016. године до 28. фебруара 2017. године.

У први разред се може уписати и дете од шест до шест и по година, након провере спремности за полазак у школу.

У први разред може да се упише и дете старије од седам и по година, које због болести или других оправданих разлога није уписано у школу, на основу претходне провере знања.

И ове године ће родитељима бити доступна услуга Е-заказивање термина за упис и тестирање детета у основну школу преко апликације Е-управа.

Родитељима ће апликација за електронско заказивање термина бити доступна од 20.марта до 31. маја 2023. године, а препорука Министарства је да школе понуде термине за упис и тестирање за цео период уписа.

Апликација Е управе поједностављује упис у смислу да родитељ/други законски заступник детета који је пријавио своје дете/штићеника не долази у школу ни са једним потребним документом, већ ће секретар школе у заказаном термину за упис из наведене апликације прибавити и одштампати податке из службених евиденција надлежних служби, органа и установа који садрже податке из: извода из матичне књиге рођених за родитеље и дете, уверење о пребивалишту за родитеље и дете, потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење* за дете (уколико је преглед обављен код приватног лекара родитељ/други законски заступник је у обавези да у термину за упис секретару школе достави потврду о обављеном прегледу) као и податак о похађању припремног предшколског програма детета, а стручни сарадник – педагог Марија Хоџић ће истог дана извршити тестирање детета.

За покретање услуге E- заказивања термина за упис и тестирање детета у ОШ на Порталу еУправа потребно је да :

– будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs,

– покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → еЗаказивање термина у ОШ)

– закажите термин у Основној школи ”Миливој Оморац” у Иђошу.

Уколико имате додатна питања и недоумице у вези са заказивањем термина, обратите се контакт центру на 011/73-505-57. Телефонска подршка доступна је од 20. марта 2023. године и током трајања уписа у основне школе сваког радног дана .

Школа ће као и свих претходних година, за оне родитеље/друге законске заступнике деце који не желе да закажу термин за упис и тестирање електронским путем, кроз апликацију заказати термин и обавестити их о терминима. Родитељ/други законски заступник детета, може позвати секретара школе сваког радног дана у периоду од 9.00 до 14.00 часова на телефонски број: 0230/65-209 и изразити жељу да школа изврши заказивање термина уместо њих.