Адреса: Миливоја Оморца 40, 23323 Иђош

Телефон: 0230/65-209; 0230/65-781