Učenički parlament škole je organizovano telo sastavljeno od učenika završnih razreda ( sedmi i osmi razred ). Nadležnosti učeničkog parlamenta regulisane su članom 105. Zakona o osnovama sistema i obrazovanja Republike Srbije.

U OŠ „Milivoj Omorac“ učenički parlament postoji od školske 2011/2012 godine.

Učenički parlament čine po dva predstavnika svakog odeljenja sedmog i osmog razreda, koji su izabrani od strane odeljenske zajednice ( sednicama po potrebi mogu prisustvovati i predstavnici petih i šestih razreda ).

Kao i svaki drugi i učenički parlament ima predsednika koga na početku svake školske godine biraju ostali članovi parlamenta. U radu parlamenta učestvuje i nastavnik-koordinator koji svojim savetima pomaže u radu parlamenta, ali ne učestvuje u glasanju, a ni u donošenju odluka.

Učenički parlament razmatra odnos i saradnju učenika sa nastavnicima i stručnim saradnicima, učestvuje u radu stručnih organa škole, ima svoje predstavnike u Školskom odboru, Savetu roditelja, kao i u drugim timovima koju u školi postoje.

Učenički parlament OŠ „ Milivoj Omorac“ je od svog osnivanja učestvovao i promovisao više humanitarnih i kulturnih  akcija ( akcije sakupljanja stare hartije i PET ambalaže, u akciji  “Da svi budemo osigurani”, izložbi kućnih ljubimaca… )

 

[table id=4 /]

[table id=3 /]

 

Sednicama prisustvuju po dva predstavnika iz petih i šestih razreda ( Milana Šebul, Nikolina Dragan, Miljana Brašnjo, Doroteja Banaš, Milica Nikolin, Jovana Abdijević, Danijela Ilijev i Andrijana  Dragan)