Александар Аћимов – директор

Ивана Јеринкић – секретар-правник

Марија Хоџић – стручни сарадник-педагог

Јелена Влаисављевић – библиотекар

Разредна настава

Мирјана Ковачевић – учитељица првог разреда

Зора Хучка Ковачевић – учитељица другог разреда

Љубица Команов – учитељица трећег разреда

Јасмина Цигановић – учитељица четвртог разреда

 

 

Предметна настава

Јелена Влаисављевић – наставник српског језика и књижевности (одељењски старешина шестог разреда)

Лидија Глишин – наставник немачког језика (одељењски старешина седмог разреда)

Јелена Грбић – наставник музичке културе (одељењски старешина осмог разреда)

Александар Коцкар – наставник историје (одељењски старешина петог разреда)

Горан Игић – наставник српског језика и књижевности

Надица Радновић – наставник географије

Бобан Јеличић – наставник физичког васпитања

Јулијана Молдваи – наставник физичког васпитања

Вера Ђенге – наставник ликовне културе

Невенка Ђурић-Кун – наставник биологије

Жељко Радивојша – наставник физике

Сенка Хелдрих – наставник хемије

Бојана Пењин – наставник биологије

Владимир Вукобрат – наставник математике

Никола Мишковић – наставник верске наставе

Весна Коврлија – наставник енглеског језика

Рената Ковалик Гаврилов – наставник енглеског језика

Небојша Миланов – наставник технике и технологије

Ивана Рофа – наставник информатике и рачунарства