Александар Аћимов – директор

Ивана Јеринкић – секретар-правник

Марија Хоџић – стручни сарадник-педагог

Јелена Влаисављевић – библиотекар

Разредна настава

Мирјана Ковачевић – учитељица

Зора Хучка Ковачевић – учитељица

Љубица Команов – учитељица

Јасмина Цигановић – учитељица

Предметна настава

Горан Игић – наставник српског језика и књижевности

Јелена Влаисављевић – наставник српског језика и књижевности

Надица Радновић – наставник географије

Јелена Банић – наставник физичког васпитања

Јулијана Молдваи – наставник физичког васпитања

Александар Коцкар – наставник историје

Вера Ђенге – наставник ликовне културе

Невенка Ђурић-Кун – наставник биологије

Жељко Радивојша – наставник физике

Јелена Грбић – наставник музичке културе

Лидија Глишин – наставник немачког језика

Сенка Хелдрих – наставник хемије

Бојана Пењин – наставник биологије

Владимир Вукобрат – наставник математике

Живан Васић – наставник верске наставе

Весна Коврлија – наставник енглеског језика

Рената Ковалик Гаврилов – наставник енглеског језика

Небојша Миланов – наставник технике и технологије

Ивана Рофа – наставник информатике и рачунарства