Интердисциплинарна недеља – “Положај жена у школским предметима”

  • Post author:

Протекла недеља у нашој школи била је обележена причама о знаменитим женама.
Имали смо интердисциплинарну недељу на тему “Положај жена у школским предметима”.
Кроз редовне наставне садржаје издвојене су женске особе које су допринеле науци, историји, уметности, књижевности, спорту и истакнут је њихов значај за област, друштвене околности у којима су живеле и радиле, њихове могућности да афирмишу свој рад, скренута пажња на положај и права жена кроз време.
Ученици су истраживали, израдили неколико пројеката, креирали тематске радова у виду паноа и презентација, а наставници одржали пар угледних часова. У ходнику школе одржана је интерактивна изложба, где су ученици имали прилику да упознају женске ликове из популарне културе и уметности, кроз слагалице, бојанке, ликовно изражавање, пројектоване презентације.
У петак, 10.03.2023. одржан је Јавни час на тему “Како се мења свет?”, о женском грађанском активизму, хуманитарном раду и позитивним странама коришћења интернета, а у оквиру предмета грађанско васпитање. Гошћа часа је била мештанка Иђоша, Маријана Колдан, која се бави хуманитарним радом. У току недеље, прикупљане су играчке и одећа коју смо предали Маријани, а од чије ће се продаје прикупити средства за лечење жена оболелих од тешких болести.
Међународни празник жена обележили смо кроз темељан и дубљи приступ, покушали да скренемо пажњу на женска и људска права, развијамо истраживачки и стваралачки дух и демократске комппетенције код наших ученика, а теми приђемо из што више углова.