Обавештење за родитеља/другог законског заступника детета о упису деце у први разред основне школе у школску 2020/2021. Годину

  • Post author:

На основу Дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије број: 610-00-00297/2020-07 од 30.03.2020. године обавештавамо
родитеље/друге законске заступнике деце о следећем:

• Због актуелне ситуације и ванредног стања, родитељу/односно другом законском заступнику деце која су стасала за упис у први разред основне школе за школску 2020/2021. годину, од 01. априла 2020. године биће омогућено да електронским путем искажу интересовање за упис детета у школу преко Портала еУправа (https://ezakazivanje.euprava.gov.rs/?fbclid=IwAR1IVl8gZXk7oZinYEcfcZttcVJ900d0PkHDbhHqjubMg_V83ibE6d9LoRo#pretraga) након којег ће се вршити упис такође преко истог Портала.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је дана 1.4.2020. године на Порталу еУправа објавило Упутство за коришћење услуге „Исказивање интересовања за упис у основну школу“ (https://euprava.gov.rs/usluge/5569) које је потребно прочитати пре попуњавања електронског захтева, јер је претходно потребно испунити неке предуслове. Услуга вам је на располагању од 1. априла до 30. априла 2020. године.
• На тај начин родитељи/други законски заступници будућих првака остварују комуникацију са школом у коју ће касније бити уписано њихово дете (школа евидентира заинтересованост родитеља/других законских заступника за упис детета у нашу школу)
Напомена: Уколико родитељ/други законски заступник не искаже на овај начин заинтересованост, не доводи се у питање упис детета у први разред основне школе, дете ће бити уписано према територијалној припадности.
• Сви родитељи/други законски заступници који ће користити ову електронску услугу, биће обавештени о датуму уписа у основну школу чим исти буде био дефинисан.
• Након дефинисања датума уписа од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, родитељима/законским заступницима који су преко ове услуге исказали интересовање, електронском поштом биће послата нотификација ( обавештење) о датуму уписа у основну школу.
• По дефинисању датума уписа у основну школу, на Порталу еУправа биће доступна услуга Заказивање термина за упис и тестирање, која ће омогућити родитељима/законским заступницима детета да једним доласком у школу заврше све активности везане за упис детета у школу, а након уписа, истог дана, педагог школе вршиће испитивање детета.
• Преко апликације еУписа извршиће се повлачење података о ученику из матичне књиге рођених, из евиденције пребивалишта и из здравственог информационог система о обављеном лекарском прегледу.
• Уколико нисте у могућности да на овај начин извршите пријаву заинтересованости за упис детета у нашу школу, молимо вас да следеће податке:
– ЈМБГ родитеља/другог законског заступника;
– Име и презиме родитеља/другог законског заступника;
– Адресу електронске поште родитеља/другог законског заступника (е-маил);
– Контакт телефон родитеља/другог законског заступника;
– ЈМБГ детета;
– Име и презиме детета,
– Пол детета
пошаљете на е-маил школе: osidjos@mts.rs како би школа покушала да у ваше име изврши пријаву.

Такође вас обавештавамо о следећем:

• Према Закону о основном образовању и васпитању у први разред се уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.
• То значи да се школске 2020/2021. године уписују сва деца рођена од 1. марта 2013. године до 28.02.2014. године. Родитељи, односно други законски заступници ове деце имају законску обавезу да упишу своје дете у први разред.
• Постоји могућност да се у први разред основне школе упише и дете које је при поласку у школу (1. септембра) старо од шест до шест и по година. То се у школској 2020/2021. години односи на децу рођену од 1. марта до 31. августа 2014. године. Превремени упис је специфичан, јер дете мора да прође кроз проверу спремности за полазак у школу.
За даље информације о УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД
пратите званичну интернет и фејсбук страницу школе.