” Ti i ja smo mi”

U Novom Sadu  6. novembra direktor naše škole Dobrivoj Martonoši potpisao  je ugovor o donatorstvu za projekat “Ti i ja smo mi” na temu multikulturalizma u vrednosti od 93.000 dinara, a donator je Ekumenska humanitarna organizacija, koja je tom prilikom dodelila 10 grantova za 10 škola u celoj Vojvodini. Treba naglasiti da je iđoška škola jedina sa teritorije Opština Kikinda, čiji je projekat prošao za dodelu sredstava. U narednom periodu u okviru projekta “Ti i ja smo mi” biće održano niz kratkih pozorišnih predstava i drugih aktivnosti, koje promovišu različitost.

http://www.ehons.org/rs/aktuelno/490-podrska-za-interkulturalne-projekte