Probno testiranje

Pripreme za polaganje završnog ispita, u našoj školi, počeli smo još u oktobru. Probno testiranje iz matematike obavljeno je u sali za fiziško kako bi se simulirali uslovi kao na stvarnom polaganju završnog ispita. Sa ovim aktivnostima nastaviće se do maja  nakon čega bi trebalo da bude obavljeno zvanično polaganje.