Probni test iz srpskog jezika

29.01.2015.  U sklopu priprema za polaganje završnog ispita učenici osmog razreda radili su ( drugi ) probni test iz srpskog jezika.