Poseta arhivu i muzeju

U petak, trećeg aprila, su učenici Va razreda u pratnji odeljenskog starešine posetili Istorijski arhiv u Kikindi, gde su se upoznali sa načinom čuvanja arhivske građe, kao i Narodni muzej u Kikindi gde su posetili izložbu eksponata" Carski darovi", gde su mogli da vide deo poklona koje je bivši predsednik SFRJ Josip Broz Tito dobijao od stranih državnika koji su posećivali Jugoslaviju. Posle toga, uživajući u šetnji gradskim trgom, odeljenski starešina ih je upoznao sa istorijatom i arhitekturom grada Kikinde.