Od igračke do računara

Ove školske godine učenici nižih razreda koriste digitalnu učionicu u kojoj se upoznaju sa mogućnostima računara i sve im je  zanimljivo! Ekran kompjutera ima veliku moć.