Biblioteka

 

 

Osnovna pitanja organizacije rada i korišćenja bibliotečke građe određena su pravilnikom osnovne škole. Aktivnosti i sadržaj rada školske biblioteke planiraju se Godišnjim planom rada bibliotekara, koji je sastavni deo Godišnjeg plana rada škole. Bibliotečku građu čini celokupna štamparska, rukopisna i na drugi način umnožena građa biblioteke i ona se deli na učeničku i nastavničku.

Biblioteka naše škole nalazi se u prizemlju školske zgrade. Pripada joj jedna prostorija u kojoj je smešten celokupni učenički i nastavnički fond. Knjižni fond čini 70% publikacije za decu i 30% za nastavnike. Svi učenici dolaze u konktakt sa bibliotekom, te je samim tim i njena uloga u obrazovanju i vaspitanju od velikog značaja. Posao bibliotekara u našoj školi obavlja Jelena Vlaisavljević, profesor srpskog jezika i književnosti.