O Školi

 

 

Osnovna škola "Milivoj Omorac" nalazi se u Iđošu, nedaleko od Kikinde. Škola radi u jednoj prizemnoj školskoj zgradi u čijem sastavu je i vrtić "Zlatna ribica" sa kojim škola ostvaruje svakodnevnu saradnju. Rad škole odvija se u dve smene koje se menjaju nedeljno. Školu od prvog do osmog razreda pohađaju učenici koji su raspoređeni u 9 odeljenja.