Nastavničko veće

Nastavničko veće na kome je analiziran uspeh na kraju školske godine i  rezultati na završnom ispitu održan je 24. juna uz prisustvo svih predavača.