Edukacija o prevenciji zaštite od nasilјa, zlostavlјanja, zanemarivanja i diskriminacije

26.02.2015. U prostorijama naše škole održana je edukacija o prevenciji zaštite od nasilja, zlostavljanja , zanemarivanja… Edukaciju su održali predstavnici Centra za socijalni rad Kikinda, pedstavnici Doma zdravlja i Policijske uprave Kikinda.

Na ovaj način naši učenici su se upoznali  sa radom ovih institucija, a sama škola je unapredila saradnju sa institucijaima sa kojima je i do sada sarađivala.