23.02.2018. POLICIJA U SLUŽBI GRAĐANA

Pripadnici MUP -a održali predavanje na temu ‚‚ Policija u službi građana ‚‚ za učenike četvrtih i šestih razreda naše škole. To je još jedna od mnogobrojnih akcija koje sprovodimo kako bismo povećali bezbednost naših učenika.