Važan događaj

13.01.2018. ES – DNEVNIK

13.1.2018. Vladimir Vukobrat i direktor škole  bili su  u Novom Sadu na obuci za upotrebu E- Dnevnika. Time se naša škola pridružila grupi od stotinak škola u Srbiji koje su deo ovog značajnog projekta.