Prazijada u s.Rezanovce -Kristijan Dimkovski – s.Rezanovce-Kumanovo -OOU ,,Toli Zordumis” -Kumanovo ,PU-s.Rezanovce