Nastava

Obrazovno – vaspitni rad obuhvata nastavne i vannastavne aktivnosti ustanove kojima se ostvaruje program obrazovanja i vaspitanja i postižu propisani ciljevi i standardi postignuća.
Obrazovno – vaspitni rad škole ostvaruje se u toku školske godine, koja počinje 1. septembra , a završava se 31.avgusta naredne godine.
Obrazovno – vaspitni rad organizuje se u dva polugodišta.
Učenici imaju zimski, prolećni i letnji raspust.
Vreme, trajanje i organizacija obrazovno – vaspitnog rada i školskog raspusta utvrđuje se školskim kalendarom koji propisuje ministar do 1. juna.

U OŠ “Milivoj Omorac” nastavu pohađa 150  učenika. Jedna grupa učenika putuje u školu iz susednog mesta Sajan.

Nastava u školi odvija se u dve smene. Razredna nastava obuhvata učenike od I do IV razreda a predmetna nastava učenike od V do VIII razreda.

Na početku školske godine učenici nižih razreda počinju smenu pre podne a učenici viših razreda posle podne, pa se u toku godine smene menjaju nedeljno.