Обавештење за родитеља/другог законског заступника детета о упису деце у први разред основне школе у школску 2020/2021. Годину

На основу Дописа Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије број: 610-00-00297/2020-07 од 30.03.2020. године обавештавамо родитеље/друге законске заступнике…