Школски календар за 2019/2020. годину

Настава се остварује у току два полугодишта:

Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра 2019. године. У првом полугодишту има 80 наставних дана.
Друго полугодиште почиње у среду, 15. јануара 2020. године, и завршава се:
у уторак, 16. јуна 2020. године, за ученике од првог до седмог разреда и има 100 наставних дана;
у петак, 2. јуна 2020. године, за ученике осмог разреда и има 90 наставних дана.

Распусти у току школске године:

Зимски распуст почиње у уторак, 24. децембра 2019. године, а завршава се у уторак, 14. јануара 2020. године.
Пролећни распуст почиње у петак, 10. априла 2020. године, а завршава се у понедељак, 20. априла 2020. године.
 Летњи распуст за ученике од првог до седмог разреда почиње у уторак, 16. јуна 2019.
Летњи распуст за ученике осмог разреда почиње по завршетку завршног испита.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНИХ ШКОЛА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Kalendar19 20